Upit Francuska, pronađeno natuknica: 1162

Francuska

Francuska (France; Republika Francuska/République française), država u zapadnoj Europi, između Belgije ...

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale de France [bibliotε'k nasjɔna'l də fʀ8118:s] (Francuska nacionalna knjižnica), jedna ...

Francuska Ekvatorska Afrika

Francuska Ekvatorska Afrika (Afrique Équatoriale Française), područje pod francuskom kolonijalnom vlašću ...

Francuska Gijana

Francuska Gijana (Département de la Guyane Française), francuski prekomorski departman na sjeveroistočnoj ...

Francuska Indija

Francuska Indija, naziv za bivše francuske kolonijalne posjede u Indiji: Pondicherry (ili Pondichéry), ...

Francuska Indokina

Francuska Indokina, naziv za francuske posjede u Indokini 1888–1946; obuhvaćala je tri vijetnamska područja ...

francuska kapa

francuska kapa (franc. béret basque: baskijska kapa), tamnomodra kapa bez štita i oboda, kakvu nose ...

Francuska Polinezija

Francuska Polinezija (Territoire de la Polynésie Française), francuski prekomorski teritorij u južnom ...

Francuska revolucija

Francuska revolucija (1789–99), razdoblje revolucionarnih promjena kojima je srušen feudalni poredak ...

Francuska zajednica

Francuska zajednica, udruženje država nastalo 1958. reorganizacijom Francuske unije (stvorene 1946) ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|