Upit medicina, pronađeno natuknica: 102

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

Medicina familiaris Croatica

Medicina familiaris Croatica [medici:'na ~li·a:'ris kro·a:'tika], časopis Udruženja liječnika obiteljske ...

Medicina Fluminensis

Medicina Fluminensis, znanstveno-stručni časopis Hrvatskoga liječničkoga zbora u Rijeci i Medicinskoga ...

medicina rada

medicina rada, grana medicine koja se bavi zdravstvenim pitanjima u odnosu na rad i radnu okolinu. Isprva ...

medicina veterinaria

medicina veterinaria [medici:'na ~na:'ri·a] (lat.) →  veterinarstvo ...

ajurvedska medicina

ajurvedska medicina, klasična indijska medicina, nastala približno od XV. do V. st. pr. Kr. Poznata ...

alternativna medicina

alternativna medicina, način dijagnostike i liječenja utemeljen na filozofskim načelima, iskustvu i ...

brodska medicina

brodska medicina (pomorska medicina), grana medicine koja se bavi liječenjem bolesnih i ozlijeđenih ...

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Fizikalna i rehabilitacijska medicina, časopis Hrvatskoga društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. ...

fizikalna medicina

fizikalna medicina (prema grč. φυσıϰός: prirodan + medicina) (fizijatrija), grana medicinskih znanosti ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >