struka(e): medicina

infektologija (infekcija + -logija), grana prirodnih znanosti koja se bavi proučavanjem bolesti uzrokovanih živim uzročnicima. U medicini je infektologija posebna klinička specijalizacija ili supspecijalizacija koja se ponajprije bavi dijagnostikom i liječenjem oboljelih od zaraznih bolesti.

Citiranje:

infektologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/infektologija>.