Upit atom, pronađeno natuknica: 101

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

asimetrični ugljikov atom

asimetrični ugljikov atom, ugljikov atom na koji su u molekuli nekog organskog spoja vezana četiri različita ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

alfa-uzvojnica

alfa-uzvojnica (α-uzvojnica), oblik spiralne prostorne (sekundarne) strukture polipeptidnog lanca proteina. ...

Alfvén, Hannes Olof Gösta

Alfvén [alve:'n], Hannes Olof Gösta, švedski fizičar (Norköping, 30. V. 1908 – Djursholm, 2. IV. 1995). ...

alkoholi

alkoholi, organski spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljikov atom, ako taj nije ...

aminokiseline

aminokiseline (aminokarboksilne kiseline), organski spojevi koji u svojim molekulama sadrže karboksilne ...

anilidi

anilidi (anil[in] + -id), organski kemijski spojevi koji nastaju kada se jedan vodikov atom iz –NH2 ...

anion

anion (an1- + ion), negativno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s viškom elektrona. ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >