struka(e): fizika

teški ioni, jezgre kemijskih elemenata težih od helija koje se u akceleratoru čestica ubrzavaju do velikih brzina kako bi pri sudaru s nepokretnom metom ili mlazom drugih čestica nastale nove čestice; tako se npr. u LHC sudarivaču rabe teški ioni olova (izotop 208 Pb).

Citiranje:

teški ioni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/teski-ioni>.