struka(e): fizika

neutron (engleski, od neutr[alan] + [i]on) (znak n), električki neutralna subatomska čestica, sastavnica svih atomskih jezgri osim vodikove. Teorijski ga je predvidio Ernest Rutherford 1920. a otkrio pokusom James Chadwick 1932. Masa neutrona (1,674 927 · 10–27kg = 939,565 MeV/c² = 1,008 665 u) nešto je veća od mase protona, na koji se slobodni neutron raspada slabim β-raspadom (n → p + e + ν̄e), s vremenom poluraspada oko 880 s. Neutron ima spin ½ pa podliježe Fermi-Diracovoj statistici, a zbog svoje podstrukture ima magnetski moment (–1,913 nuklearnih magnetona). Neutron je građen od jednog gornjeg (u) kvarka i dvaju donjih (d) kvarkova. Neutron vezan u atomskim jezgrama općenito je stabilan, no u beta-emiterima (jezgrama s viškom neutrona) raspada se kao slobodni neutron.

Budući da su električki neutralni, slobodni neutroni ne međudjeluju s atomskim omotačima, tj. ne gube kinetičku energiju ionizirajući atome, već kroz tvar prolaze sve dok se izravno ne sudare s atomskim jezgrama. Slobodni neutroni lakše od električki nabijenih čestica dolaze u dodir s atomskim jezgrama i mogu uzrokovati njihove transformacije, u nuklearnim reaktorima mogu pokrenuti lančane reakcije (nuklearnu fisiju). S pomoću neutrona se dobivaju transuranijski elementi.

Zbog električne neutralnosti neutrone nije moguće izravno detektirati, nego se to ostvaruje sekundarnim efektima električki nabijenih čestica, koje ili dobiju energiju neutrona u izravnom sudaru ili nastaju prilikom nuklearnih reakcija izazvanih neutronima.

Antineutron (znak n) se od neutrona razlikuje po tom što mu je magnetski moment suprotno orijentiran prema spinu. Otkrio ga je s pomoću akceleratora čestica Bevatron 1956. američki fizičar Bruce Cork. Vrijeme poluraspada slobodnog antineutrona jednako je vremenu pouraspada neutrona, ali se sudar antineutrona s neutronom i njihova anihilacija obično dogode puno prije isteka tog vremena.

Citiranje:

neutron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/neutron>.