struka(e): fizika

anihilacija (crkv. lat. annihilatio: poništenje), međusobno poništenje elementarne čestice i njezine antičestice pri sudaru, odnosno njihovo pretvaranje u elementarne čestice bez mase (npr. fotone i gluone), tj. u elektromagnetsko zračenje, kojemu je energija ekvivalentna ukupnoj energiji početnoga para. Primjerice, ako elektron i pozitron anihiliraju na niskoj energiji, nastat će dva fotona koji se gibaju u suprotnim smjerovima (e + e+ → γ + γ). Ako elektron i pozitron anihiliraju pri višim energijama, mogu nastati mion i antimion ili tauon i antitauon. Anihilacija masivnijih čestica, npr. protona i antiprotona ili neutrona i antineutrona složenija je. Zbrojevi pojedinih kvantnih brojeva anihiliranih parova uvijek su jednaki nuli, a u parovima su također zadovoljeni zakon očuvanja energije, zakon očuvanja električnoga naboja, zakon očuvanja kutne količine gibanja i zakon očuvanja količine gibanja. Proces materijalizacije energije u par čestica–antičestica naziva se tvorba parova.

Citiranje:

anihilacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.4.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/anihilacija>.