struka(e): fizika

foton (prema grč. φῶς, genitiv: φωτός: svjetlοst) (svjetlosni kvant) (znak γ), osnovni djelić energije elektromagnetskoga zračenja, elementarna čestica koja posreduje u prenošenju elektromagnetskoga međudjelovanja. U vakuumu se giba brzinom svjetlosti, a nema masu, električni naboj, ni energiju mirovanja. Njegov je spin jednak jedinici i pripada u skupinu bozona. Koncept fotona uveo je Albert Einstein 1905. kako bi objasnio fotoelektrični efekt, koji se nije mogao objasniti s pomoću valne teorije elektromagnetskoga zračenja. Elektromagnetsko zračenje frekvencije ν pokazuje pri međudjelovanju s tvari da se sastoji od nedjeljivih fotona energije E = , gdje je h Planckova konstanta.

Fotoni nastaju u mnogim prirodnim procesima: pri ubrzavanju električki nabijenih čestica (→ sinkrotronsko zračenje), pri nuklearnoj, atomskoj ili molekularnoj transformaciji iz stanja više energije u stanje niže energije, pri anihilaciji čestica i antičestica.

Citiranje:

foton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/foton>.