struka(e):

sinkrotronsko zračenje, polarizirani elektromagnetski valovi cijeloga kontinuiranog spektra valnih duljina koje emitiraju čestice nabijene električnim nabojem kada se brzinom bliskom brzini svjetlosti gibaju okomito na smjer magnetskoga polja. Može nastati u akceleratorima čestica (sinkrotron) i u prirodi kada se elektroni gibaju kroz magnetska polja; npr. zračenje radiogalaktika i ostataka supernovih djelomično je sinkrotronsko.

Citiranje:

sinkrotronsko zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/sinkrotronsko-zracenje>.