Upit medicina, pronađeno natuknica: 101

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

farmakoterapija

farmakoterapija (farmako- + terapija), primjena lijekova radi liječenja bolesti. Lijekove su nekad priređivali ...

forenzičan

forenzičan (lat. forensis: koji je na trgu, javni), sudski, sudbeni, koji služi sudskom postupku: forenzična ...

Frangeš-Mihanović, Robert

Frangeš-Mihanović, Robert, hrvatski kipar (Srijemska Mitrovica, 2. X. 1872 – Zagreb, 12. I. 1940). Završio ...

Gesner, Konrad

Gesner [gε'snəɹ], Konrad, švicarski prirodoslovac, liječnik i bibliograf (Zürich, 26. III. 1516 – Zürich, ...

ginekologija

ginekologija (gineko- + -logija), znanost o ustrojstvu, funkciji i bolestima ženskih spolnih organa. ...

Goic Goic, Alejandro

Goic Goic [gọik gọik], Alejandro, čileanski liječnik (Antofagasta, Čile, 22. VI. 1929 – 20. IV. 2021). ...

Herzog, Milan

Herzog [hə:'ɹzɔ:g], Milan, američki filmski redatelj i producent hrvatskoga podrijetla (Vrbovec, 23. VIII. 1908 ...

higijena

higijena (grč. ὑγıεıνή [τέχνη], prema ὑγίεıα: zdravlje, preko franc. hygiène, njem. Hygiene), grana ...

hospicij

hospicij (prema lat. hospes, genitiv hospitis: gost, stranac; poslije: domaćin). 1. Filozofija skrbi, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >