Upit medicina, pronađeno natuknica: 101

forenzična medicina

forenzična medicina →  sudska medicina ...

hiperbarična medicina

hiperbarična medicina (hiper- + -barički), grana medicine koja proučava i primjenjuje povoljne terapijske ...

interna medicina

interna medicina (lat. internus: unutarnji), klinička medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, ...

Klinička medicina

Klinička medicina, glasilo Opće bolnice »Sv. Duh« u Zagrebu. Časopis je povremeno izlazio od 1992. do ...

kozmička medicina

kozmička medicina →  svemirska medicina ...

kurativna medicina

kurativna medicina (prema lat. curare: liječiti), područje medicinske djelatnosti koje se bavi liječenjem ...

manualna medicina

manualna medicina (prema lat. manualis: ručni), sustav pokreta koje terapeut izvodi svojim rukama na ...

narodna medicina

narodna medicina →  pučka medicina ...

nuklearna medicina

nuklearna medicina, medicinska specijalnost koja primjenjuje otvorene radiofarmake (→  radionuklidi) ...

obiteljska medicina

obiteljska medicina →  medicina ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >