Upit elektromagnetizam, pronađeno natuknica: 4

elektromagnetizam

elektromagnetizam, grana klasične fizike koja istražuje uzroke i uzajamnu povezanost električnih i magnetskih ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Haznadar, Zijad

Haznadar, Zijad, hrvatski inženjer elektrotehnike (Banja Luka, BiH, 29. X. 1935). Diplomirao (1959) ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...