struka(e):

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju istu netrivijalnu algebarsku jednadžbu; najproučavaniji objekt algebarske geometrije. Najjednostavniji je oblik ravninska afina algebarska krivulja, tj. skup točaka afine ravnine koje zadovoljavaju jednadžbu f (x, y) = 0, gdje je f (x, y) polinom s koeficijentima iz algebarski zatvorenog polja, npr. astroida, Cassinijev oval, cisoida, Descartesov list, elipsa, epicikloida, hiperbola, kardioida, konhoida, kružnica, lemniskata, Nikomedova konhoida, parabola, Pascalov puž, strofoida, versiera Agnesi. Algebarske krivulje nisu transcendentne krivulje.

Citiranje:

algebarska krivulja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/algebarska-krivulja>.