struka(e): matematika
ilustracija
CASSINIJEVE KRIVULJE

Cassinijev oval (Cassinijeva krivulja) [kasini'~] (po Jean-Dominiqueu Cassiniju), ravninska algebarska krivulja četvrtoga reda definirana kao podskup ravnine točaka za koje je umnožak udaljenosti od dviju čvrstih točaka (žarišta) konstantan (a²). U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu prikazana je jednadžbom: (x² + y²)² – 2e² (x² – y²) = a4 – e4, gdje je e linearni ekscentricitet, tj. polovica udaljenosti između žarišta. Invarijantna je u odnosu na inverziju. U posebnom slučaju a = e, krivulja je lemniskata.

Citiranje:

Cassinijev oval. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cassinijev-oval>.