Upit ploha, pronađeno natuknica: 186

ploha

ploha, jedan od temeljnih matematičkih pojmova, kojemu smisao i definicija varira prema disciplini u ...

cilindrična ploha

cilindrična ploha (cilindar), ploha što je opisuje pravac (zvan izvodnica ili generatrisa) kada se pomiče ...

Möbiusova ploha

Möbiusova ploha [mø:'bius~], geometrijska ploha koja ima samo jednu stranu i jedan rub, a nastaje spajanjem ...

pravčasta ploha

pravčasta ploha, skup beskonačno mnogo neprekinuto povezanih pravaca, izvodnica pravčaste plohe. Nastaje ...

Riemannova ploha

Riemannova ploha [ri:'man~] (po Georgu Friedrichu Bernhardu Riemannu), višelisna dvodimenzionalna ploha ...

rotacijska ploha

rotacijska ploha, ploha koja nastaje rotacijom neke krivulje (izvodnice) oko zadane osi. Tako npr. cilindrična ...

stožasta ploha

stožasta ploha (konusna ploha), pravčasta ploha koja se sastoji od svih pravaca, izvodnica stožaste ...

Abelov diferencijal

Abelov diferencijal (po Nielsu Henriku Abelu), holomorfni ili meromorfni diferencijal na kompaktnoj ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

Adam, Henri Georges

Adam [ad8118'], Henri Georges, francuski kipar, grafičar i tapiserist (Pariz, 14. I. 1904 – La Clarté, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >