struka(e):

cilindrična ploha (cilindar), ploha što je opisuje pravac (zvan izvodnica ili generatrisa) kada klizi duž zadane krivulje (zvane ravnalica ili direktrisa), a da pritom ostaje stalno istoga smjera. Cilindrična ploha je specijalna vrsta pravčaste plohe.

Eliptična cilindrična ploha je zatvorena ploha a njezina je jednadžba: (x/a)² + (y/b)² = 1, gdje su a i b velika i mala poluos elipse. Može biti plašt valjka.

Hiperbolička cilindrična ploha je otvorena ploha a njezina je jednadžba: (x/a)² – (y/b)² = 1.

Parabolička cilindrična ploha je otvorena ploha a njezina je jednadžba: z² = y².

Cilindrična spirala je krivulja koja sve izvodnice cilindrične plohe siječe pod istim kutom (izogonalna trajektorija izvodnica).

Citiranje:

cilindrična ploha. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/cilindricna-ploha>.