struka(e): strojarstvo | građevinarstvo | matematika
ilustracija
VALJAK, cestovni samokretni
ilustracija
VALJAK, geometrijsko tijelo: 1. uspravni kružni valjak, 2. kosi kružni valjak, 3. uspravni eliptični valjak, 4. kosi eliptični valjak

valjak.

1. U industriji, cilindrični rotirajući dio različitih strojeva i postrojenja, npr. valjaoničkih strojeva za izradbu limova, metalnih profila i žice, strojeva za ravnanje i previjanje limova; u papirnoj i tekstilnoj industriji rabe se šuplji grijani valjci koji služe za sušenje papirne mase ili tekstila (→ kalandar).

2. U građevinarstvu, građevinski stroj za zbijanje tla, kamenoga materijala, ili materijala stabiliziranih nekim vezivom (krupnozrnatih betona, asfaltnih mješavina). Zbijanjem se skraćuje vrijeme slijeganja, te povećava nosivost nasutih slojeva ili prirodnoga tla, npr. cestovnoga zastora, nasipa, nasutih brana i sl. Valjak može biti vučeni ili samokretni, imati jedan, dva ili više glatkih čeličnih cilindara (cestovni valjak), nazubljenih cilindara (jež), ili nizova pneumatika, odn. imati pneumatike s navučenim nazubljenim plaštevima (kompaktor); zbijanje se provodi samo kretanjem valjka (valjanjem), ili uz vibriranje, kada se predviđena zbijenost postiže regulacijom amplitude (odskoka) valjka, broja vibracija i broja prijelaza.

3. U matematici, geometrijsko tijelo omeđeno zatvorenom cilindričnom plohom (plaštom) i dvjema međusobno paralelnim ravninama jednakih ploština (bazama). Ako su izvodnice plašta okomite na baze, valjak je uspravan; inače je kos. Ako mu je baza krug, valjak je kružan, ako mu je baza dio ravnine omeđen elipsom, valjak je eliptičan. Volumen uspravnoga kružnoga valjka jest V = r²πv, a oplošje O = 2 r π (r + v), gdje je r polumjer baze, v visina valjka (razmak između baza), a l izvodnica. Uspravni kružni valjak nastaje rotacijom pravokutnika oko jedne svoje stranice. Volumen uspravnoga eliptičnoga valjka jest V = πabv, gdje su a i b velika i mala poluos elipse. Volumen valjka je tri puta veći od volumena stošca koji ima jednaku bazu i visinu.

Citiranje:

valjak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/valjak>.