struka(e): matematika
ilustracija
STOŽAC – 1. stožasta ploha; 2. kružni stožac; 3. uspravni stožac; 4. kosi stožac; 5. krnji stožac

stožac (konus, čunj), geometrijsko tijelo, dio prostora omeđen jednim plaštem stožaste plohe, kojoj je ravnalica zatvorena krivulja, i bazom stošca, tj. onim dijelom ravnine koji na njoj isijeca taj plašt. Volumen stošca je tri puta manji od volumena valjka koji ima jednaku bazu i visinu.

Kružni stožac je stožac kojemu je osnovica krug. On je uspravan, ako mu se vrh ortogonalno projicira u središte baze, a inače je kos. Uspravni kružni stožac, kojemu je polumjer baze r, visina v, a duljina izvodnica s, ima volumen V = r²πv/3 i oplošje O = rπ (r + s).

Krnji stožac nastaje presjekom uspravnoga kružnog stošca ravninom paralelnom s bazom. Volumen mu je V = πv (R² + Rr + r²)/3, a oplošje O = π [R² + r² + s (R + r)], gdje su R i r polumjeri donje, odn. gornje baze, a s duljina izvodnice.

Piramida je specijalna vrsta stošca kojoj je baza višekut.

Os stošca je pravac koji prolazi vrhom stošca i središtem baze; os uspravnoga stošca okomita je na bazu, a os kosoga stošca nije okomita na bazu.

Citiranje:

stožac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/stozac>.