Upit časopis, pronađeno natuknica: 819

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Časopis za hrvatsku povijest

Časopis za hrvatsku povijest, znanstveni i stručni časopis pokrenut 1943. kao izdanje Hrvatskoga izdavalačkoga ...

Časopis za suvremenu povijest

Časopis za suvremenu povijest, znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja novije hrvatske ...

Hrvatski meteorološki časopis

Hrvatski meteorološki časopis, znanstveni časopis u izdanju Hrvatskoga meteorološkoga društva, u kojem ...

ABC tehnike

ABC tehnike, časopis za popularizaciju tehnike nakladnika Hrvatske zajednice tehničke kulture (prije ...

Acta Adriatica

Acta Adriatica [a:'kta adri·a:'tika], znanstveni časopis Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta ~ta'nika kro·a:'tika], prvi i jedini botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Acta chirurgica

Acta chirurgica [a:'kta ki:ru:'rgika], stručno-znanstveni časopis za operativnu medicinu. Pokrenula ...

Acta chirurgica Croatica

Acta chirurgica Croatica [a:'kta ki:ru:'rgika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis za kirurgiju, ...

Acta clinica Croatica

Acta clinica Croatica [a:'kta kli:'nika kro·a:'tika], stručno-znanstveni časopis KBC »Sestre milosrdnice« ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|