struka(e): ekonomija | agronomija

Gospodarski list, hrvatski agronomski znanstveni časopis. Počeo izlaziti 26. I. 1842. kao glasilo Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva u Zagrebu pod nazivom Priobćenje članovom horvatsko-slavonskoga Gospodarskog družtva. Bio je treći list u Europi namijenjen poljodjelcima. God. 1853. promijenio je naziv u Gospodarske novine, a glavni urednik bio je Dragutin Rakovac. Mijenjao je ime (List miesečni, List družtva gospodarskog, Gospodarske novine), a 1855. Ljudevit Vukotinović dao mu je današnji naziv. List je imao zadaću promicanja različitih struka poljodjelstva, vinogradarstva, šumarstva i stočarstva, ali i obrta i prirodoslovlja. Od 1858. do 1866. urednik je bio Bogoslav Šulek. Pod uredništvom agronoma Frana Kuralta Gospodarski list postao je na početku XX. stoljeća polumjesečnik s nakladom od 12 000 primjeraka. Između dvaju svjetskih ratova Albert Ogrizek podignuo je list na visoku stručnu razinu. Pošto je 1948. uklopljen u drugi časopis, izgubio je samostalnost, ali ju je 1951. uspostavio Drago Vodopija. Danas izlazi kao polumjesečnik u nakladi od 30 000 primjeraka.

Citiranje:

Gospodarski list. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/gospodarski-list>.