struka(e): hrvatska književnost

Vienac. Zabavi i pouci, književni tjednik, izlazio u Zagrebu 1869–1903. u nakladi Matice ilirske (od 1874. Matice hrvatske), Dioničke tiskare (1873–1900) te Matice do kraja izlaženja. Središnji časopis onodobnoga hrvatskoga književnog i kulturnog života, uređivali su ga Đ. Deželić (1869), I. Perkovac i I. Dežman (1870–71), I. Dežman (1871–72), I. Dežman i F. Marković (1872–73), A. Šenoa (1874–81), F. Folnegović (1881–83), V. Klaić i Mile Maravić (1883–90), J. Pasarić i M. Maravić (1890–91), J. Pasarić (1891–96), J. Pasarić i B. Inhof (1896–97), B. Inhof (1897–99), J. Hranilović (1899–1900), Đ. Arnold (1900–02), S. Bosanac i M. Šenoa (1902–03), K. Š. Gjalski i M. Dežman (1903). Objavljivao je raznovrsne književne radove (pjesme, pripovijesti, novele, romane u nastavcima, drame, eseje, putopise, humoreske, memoarske zapise i dr.). Na časopis je bila usredotočena većina onodobne književne produkcije: svi istaknutiji predstavnici hrvatskog realizma i naturalizma te preteče moderne objavljivali su u njem svoja djela. Objavljivana je i prijevodna literatura te studije o inozemnim književnicima. U rubrici Listak (na početku Sitnice i pošurice) tiskani su feljtoni, književni i kazališni prikazi, članci, osvrti i vijesti o aktualnim književnim i kulturnim zbivanjima.

Citiranje:

Vienac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/vienac>.