struka(e): kemija

Croatica Chemica Acta [kro·a:'tika ke'mika a:'kta], vodeći znanstveni časopis za kemiju u Hrvatskoj, s međunarodnim ugledom. Izdaje ga Hrvatsko kemijsko društvo u Zagrebu na engleskom jeziku, a izlazi kvartalno. Glasilo je Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta »Ruđer Bošković« i Hrvatskoga prirodoslovnog društva. Počeo je izlaziti 1927. pod imenom Arhiv za hemiju i farmaciju, 1938. promijenio je ime u Arhiv za hemiju i tehnologiju, 1939. u Arhiv za kemiju i tehnologiju, 1941. u Kemijski vjestnik, 1946. u Arhiv za kemiju, a 1956. u Croatica Chemica Acta. Prvi glavni urednik bio je V. Njegovan (1927–33). Velike zasluge za razvoj časopisa ima B. Težak (glavni urednik 1953–80), koji je osigurao redovito izlaženje, uveo objavljivanje radova i na stranim jezicima, međunarodnu recenziju te niz tehničkih poboljšanja, čime je časopis doveo do međunarodno prepoznatljive i priznate znanstvene publikacije. Smatra se jednim od svjetskih modela za suvremeno uređivanje časopisa, a u njemu svoje radove objavljuje znatan broj domaćih kemičara, ali i mnogi kemičari iz svijeta.

Citiranje:

Croatica Chemica Acta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/croatica-chemica-acta>.