struka(e): fizika

fizikalni zakon, općenita izjava o prirodnoj pojavi oblikovana na temelju promatranja ili izvođenja znanstvenih pokusa i teorije koja pretkazuje rezultate pokusa i tu prirodnu pojavu opisuje s pomoću matematičkih modela, obično s pomoću jedne matematičke jednadžbe. Na primjer: Ampèreov zakon, Bernoullijeva jednadžba, Boyle-Mariotteov zakon, Coulombov zakon, Faradayevi zakoni elektrolize, Hookeov zakon, Keplerovi zakoni, Newtonovi zakoni, Ohmov zakon, Pascalov zakon, plinski zakoni, Rayleigh-Jeansov zakon, Stefan-Boltzmannov zakon, Torricellijev zakon, zakon očuvanja, zakon očuvanja električnoga naboja, zakon očuvanja energije, zakon očuvanja količine gibanja.

Citiranje:

fizikalni zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/fizikalni-zakon>.