struka(e): fizika

Boyle-Mariotteov zakon [bil; maʀjɔ't] (po Robertu Boyleu i Edmeu Mariotteu), plinski zakon koji tvrdi da pri izotermnoj promjeni stanja idealnoga plina umnožak volumena i tlaka plina ostaje konstantan. Volumen V plina mijenja se s tlakom p prema jednadžbi: p1V1 = p2V2 = … = piVi = konst., odnosno p · V = konst. za stalnu temperaturu (T = konst.). Vrijednost konstante ovisi o temperaturi i količini plina. Dakle, na stalnoj temperaturi tlak i volumen plina obrnuto su razmjerni u zatvorenom plinskom sustavu. U p-V dijagramu Boyle-Mariotteov zakon prikazuje se izotermama. Boyle-Mariotteov zakon vrijedi u potpunosti za idealni plin, dok za realne plinove pri visokim tlakovima nastaju manji otkloni.

Citiranje:

Boyle-Mariotteov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/boyle-mariotteov-zakon>.