struka(e): lingvistika i filologija | strane riječi | matematika

diskretan (franc. discret: razlučan < srednjovj. lat. discretus: odvojen, različit), koji se razlikuje od drugih ekvivalentnih jedinica danoga sustava (podsustava) s ograničenim i strogo određenim brojem jedinica.

1. U lingvistici, diskretne su osnovne jedinice prve i druge artikulacije. Diskretnost je temeljno svojstvo lingvistički relevantnih jedinica i osnovna pretpostavka za jezičnu analizu (raščlambu) s pomoću segmentacije izričaja na uzastopne sastavnice te s pomoću supstitucije istovjetnih segmenata izričaja. Diskretni ili razlučni elementi dobiveni postupcima segmentacije i supstitucije imaju ili razlikovnu funkciju (→ fonem) ili pak značenjsku funkciju (→ monem; morfem).

2. U matematici i fizici, diskretne varijable, varijable koje mogu poprimati konačno ili prebrojivo mnogo vrijednosti iz skupa realnih brojeva; diskretna rješenja pojedinih vrsta diferencijalnih jednadžbi (npr. Schrödingerove jednadžbe) javljaju se kao niz međusobno odijeljenih pojedinačnih vrijednosti, a ne u obliku funkcije, npr. energijska stanja elektrona u atomu vodika.

Citiranje:

diskretan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/diskretan>.