struka(e): fizika

Schrödingerova jednadžba [šrø:'diŋgəɹ~], temeljna jednadžba kvantne mehanike rješavanjem koje se predviđa gibanje nerelativističkih atomskih i subatomskih čestica pod djelovanjem sila. Postavio ju je Erwin Schrödinger 1926. To je valna jednadžba koja uzima u obzir kvantnu narav i nerelativistička svojstva čestica pri njihovu gibanju.

Vremenski neovisna (stacionarna) jednadžba glasi:

(r) = – ħ²/2m Δψ(r) + V(r)ψ(r),

gdje je m masa čestice, ħ² kvadrat reducirane Planckove konstante, E ukupna energija (s Newtonovim oblikom kinetičke energije), Δ Laplaceov operator, ψ(r) valna funkcija i V(r) funkcija potencijala koje ovise o koordinati (položaju) r.

Vremenski ovisna Schrödingerova jednadžba glasi:

Hψ = iћ∂ tψ/∂t ili

[(–ћ²/2m)∇² + Ep(r,t)] ψ(r,t) = iћψ(r,t)/∂t,

gdje je H = (–ћ²/2m)∇² + Ep(r,t) operator ukupne energije jedne nerelativističke čestice (hamiltonijan), Ep(r,t) potencijalna energija, ∇ nabla operator.

Jednadžba se primjenjuje u točnim proračunima tuneliranja (transmisiji) čestica kroz potencijalne barijere, prolazu i odbijanju čestica u nailasku na potencijalni skok, energijskim spektrima čestica zatvorenih u potencijalnim jamama. Temeljna je podloga kemiji u atomskim i molekularnim spektrima, nuklearnoj fizici, fizici čvrstoga stanja, biologiji, elektronici i informacijskoj tehnologiji.

Citiranje:

Schrödingerova jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/schrodingerova-jednadzba>.