struka(e): matematika

varijabla (franc. variable, prema kasnolat. variabilis: promjenljiv), matematička ili fizikalna veličina promjenljive vrijednosti. Može poprimiti bilo koji element iz područja definicije (domene) neke funkcije. U algebarskim jednadžbama, varijable se obično označavaju slovima x i y kad su vrijednosti varijable realni brojevi, a kada su vrijednosti varijable kompleksni brojevi, varijabla se označava sa z, gdje je z = x + yi, a i imaginarna jedinica. Nakon što je izabrana varijabla x izabrana (ako su poznate njezine granične vrijednosti, neprekinutost i diferencijabilnost), vrijednost funkcije f (x) sasvim je određena. Kako se vrijednost varijable x mijenja, vrijednost funkcije f(x) također se mijenja, ali ovisno o vrijednosti varijable x.

Nezavisna varijabla slobodno mijenja vrijednost; u nekom problemu može se po volji zadati, a prema njoj se određuju zavisne varijable; npr. u formuli y = f(x) nezavisna varijabla je x (y je zavisna varijabla a f je funkcija).

Zavisna varijabla mijenja vrijednost ovisno o jednoj ili više nezavisnih varijabli; npr. u formuli y = f(x) zavisna varijabla je y (x je nezavisna varijabla a f je funkcija).

Binarna (indikatorska) varijabla može poprimiti samo dvije vrijednosti, npr. neki proizvod je prodan ili nije prodan, strujni krug je uključen ili isključen.

Cjelobrojna varijabla poprima samo cjelobrojne vrijednosti, npr. broj zaposlenika.

Diskretna statistička varijabla poprima necjelobrojne vrijednosti, ali ne sve vrijednosti iz skupa realnih brojeva, npr. cijena pojedinog proizvoda. Vrijednosti diskretne statističke varijable čine prebrojiv skup.

Realna varijabla poprima realne vrijednosti, npr. rezultat pojedinog mjerenja. Vrijednosti realne varijable pripadaju neprebrojivomu skupu realnih brojeva.

Kompleksna varijabla poprima kompleksne vrijednosti. Vrijednosti kompleksne varijable pripadaju neprebrojivomu skupu kompleksnih brojeva.

Slučajna varijabla poprima vrijednosti koje se ne mogu predvidjeti sa sigurnošću, nego samo s određenom vjerojatnošću.

Citiranje:

varijabla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/varijabla>.