Upit gibanje, pronađeno natuknica: 254

Euklidovi aksiomi

Euklidovi aksiomi, pet geometrijskih postavki (postulata) kojima su podložne geometrijske operacije ...

Euler, Leonhard

Euler [61531i'ləɹ], Leonhard, švicarski matematičar, fizičar i astronom (Basel, 15. IV. 1707 – Sankt Peterburg, ...

faktor trenja

faktor trenja (koeficijent trenja) (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje razmjernost između trenja ...

finomehanička tehnika

finomehanička tehnika, znanstvenotehnička disciplina koja se kao grana strojarstva bavi proučavanjem, ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fluid

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju ...

frekvencija

frekvencija (lat. frequentia: mnoštvo) (znak f ili ν), učestalost, čestota, fizikalna veličina koja ...

galaktike

galaktike (prema grč. galacticus < grč. γαλαϰτıϰός: mliječni), velike nakupine zvijezda, međuzvjezdane ...

Galilei, Galileo

Galilei [galil62656i'], Galileo, talijanski fizičar i astronom (Pisa, 15. II. 1564 – Arcetri kraj Firence, ...

Gassendi, Pierre

Gassendi [gas63338di'], Pierre (pravo ime Pierre Gassend), francuski filozof, matematičar, astronom i fizičar ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|