struka(e): fizika

kutna količina gibanja (zamah) (znak L), vektorska fizikalna veličina koja opisuje vrtnju čestice ili tijela, a definirana je kao vektorski umnožak radijvektora r i vektora količine gibanja p, dakle: L = r × p. Mjerna je jedinica kutne količine gibanja umnožak kilograma i kvadratnog metra u sekundi (kgm²/s), odnosno umnožak džula i sekunde (Js).

Zakon očuvanja kutne količine gibanja temeljni je zakon mehanike prema kojem u zatvorenom fizikalnom sustavu (sustavu koji ne međudjeluje s okolinom) ukupna količina vrtnje svih čestica ili tijela ostaje sačuvana: L1 + L2 + … + Ln = konst., gdje je n broj čestica. U kvantnoj mehanici važan je za razumijevanje svojstava molekula, atoma i atomskih jezgara. (→ kvantni broj; spin)

Citiranje:

kutna količina gibanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kutna-kolicina-gibanja>.