struka(e): fizika

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna točka ili tijelo giba.

Grafički se brzina može predočiti s pomoću vektora: smjer vektora odgovara smjeru brzine a duljina vektora njezinu iznosu. Mjerna jedinica jest metar u sekundi (m/s). Rabe se i izvedene jedinice: centimetar u sekundi (cm/s), kilometar na sat (km/h) i dr. U pomorskom i zračnome prometu rabi se jedinica brzine čvor (morska milja na sat), 1 čv = 0,514 m/s.

Srednja (prosječna) brzina količnik je radijvektora r i utrošenog vremena t, bez obzira na to kako se ta brzina mijenjala duž puta: v = Δrt. Ako je gibanje jednoliko, iznos srednje brzine količnik je prijeđenoga puta s i protekloga vremena: v = s/t.

Trenutačna brzina u nekoj točki vektorska je fizikalna veličina definirana s pomoću diferencijalnoga računa kao derivacija radijvektora po vremenu: v = dr/dt. U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu trenutačna brzina je v = (dx/dti + (dy/dtj + (dx/dtk, gdje su i, j, k jedinični vektori koordinatnih osi x, y, z.

U širem smislu brzina je promjena neke fizikalne veličine s vremenom, npr. brzina obavljanja mehaničkoga rada je snaga, brzina promjene brzine je ubrzanje. (→ brzina svjetlosti; brzina zanošenja; kozmička brzina; kutna brzina; obodna brzina)

Prosječne brzine (u m/s)

Rast kose 0,000 000 003
Puž 0,000 006
Pješak 1,5
Trkač 9
Trkaći konj 25
Bura 40
Brzi vlak 60
Lastavica 90
Zvuk (u zraku, 0 °C, 101 325 Pa) 332
Vrtnja Zemlje na ekvatoru 464
Mlazni zrakoplov 600
Molekula vodika na 0 °C 1843
Meteor pri padu na Zemlju 11 000
Zemlja na putu oko Sunca 29 760
Elektromagnetski valovi 299 792 458
Citiranje:

brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/brzina>.