Upit elektrostatika, pronađeno natuknica: 3

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

električno polje

električno polje, prostor u kojem na električne naboje djeluju mehaničke sile. Veličina koja opisuje ...

susceptibilnost

susceptibilnost (prema kasnolat. susceptibilis: prijemljiv) →  električna susceptibilnost; elektrostatika; ...