Upit Turska, pronađeno natuknica: 187

Turska

Turska (Türkiye Cumhuriyeti), država u jugozapadnoj Aziji i jugoistočnoj Europi. Leži između Crnoga ...

Turska Hrvatska

Turska Hrvatska (lat. Croatia Turcica), naziv kojim su domaći i strani pisci, kartografi i znanstvenici ...

Turska kosa

Turska kosa, prapovijesno gradinsko naselje u selu Velika Vranovina kraj Topuskoga. Smješteno uz prirodni ...

Abu Hajan

Abu Hajan (arapski Abū Ḥayyān [a'bu: ḥaj:a:'n], Muḥammad ibn Yūsuf al-Garnādī), arapski filolog i pjesnik ...

Adams, Walter Sydney

Adams [æ'dəmz], Walter Sydney, američki astronom (Keşap kraj Antakye, Turska, 20. XII. 1876 – Pasadena, ...

Adıvar, Halide Edib

Adıvar [ad616va'r], Halide Edib [ha:lidε' εdi'b], turska književnica (Istanbul, 1884 – Istanbul, 9. I. 1964). ...

Aetije iz Amide

Aetije iz Amide (grčki Ἀέτıος ὁ Ἀμιδενός, Aétios ho Amidenós, latinizirano Aetius Amidenus), bizantski ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

akča

akča (tur. akçe: bjelkast), sitna turska srebrena moneta, kovana od vremena sultana Orhana (1326–59) ...

Aleksandar iz Trala

Aleksandar iz Trala (grčki Ἀλέξaνδρος ὁ Τραλλιανός, Aléksandros ho Trallianós, latinizirano Alexander ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >