Upit Burgundija, pronađeno natuknica: 13

Burgundija

Burgundija (francuski Bourgogne [buʀgɔ'ń]), povijesna pokrajina u istočnoj Francuskoj, u međurječju ...

Châlon-sur-Saône

Châlon-sur-Saône [šal61533' syʀso:'n], grad u departmanu Saône-et-Loire (Burgundija), istočna Francuska; ...

Franche-Comté

Franche-Comté [fʀ8118š k61533tẹ'] (također Comté de Bourgogne [k61533tẹ' də buʀgɔ'ń]), povijesna pokrajina u istočnoj ...

Francuska

Francuska (France; Republika Francuska/République française), država u zapadnoj Europi, između Belgije ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Habsburgovci

Habsburgovci, jedna od najstarijih dinastija u Europi, nazvana po posjedu Habichtsburg (švicarski kanton ...

Karlo V. Habsburgovac

Karlo V. Habsburgovac, rimsko-njemački car (Gent, 24. II. 1500 – San Gerónimo de Yuste, Estremadura, ...

Karolinzi

Karolinzi, dinastija srednjovjekovne franačke države, nazvana po najistaknutijem predstavniku Karlu ...

Klotar II.

Klotar II., franački kralj iz dinastije Merovinga (?, 584 – ?, 18. X. 629). Sin i nasljednik Hilperika I. ...

Merovingi

Merovingi (Merovinzi), dinastija koja je utemeljila franačku državu i njome vladala 486–751. Ime je ...

(1)  2