STRUKE:

logaritamska krivulja

ilustracija
LOGARITAMSKA KRIVULJA, krivulja funkcije y = In x
ilustracija1ilustracija2

logaritamska krivulja, transcendentna ravninska krivulja određena u pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu jednadžbom: y = loga x; grafički prikaz logaritamske funkcije. Nalazi se na pozitivnoj strani apscise (x > 0). Prirodna logaritamska krivulja kojoj je baza logaritma Eulerov broj (a = e) u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: y = ln x. Ako apscise niza točaka logaritamske krivulje čine geometrijski niz, onda pripadne ordinate tih točaka čine aritmetički niz. Logaritamska krivulja zrcalna je slika eksponencijalne krivulje s obzirom na simetralu y = x.

Citiranje:
logaritamska krivulja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36979>.