struka(e): matematika

geometrijski niz (geometrijska progresija), niz članova (najčešće brojeva) a1, a2, a3, … an–1, an svrstanih tako da je količnik svakoga člana i njemu prethodnoga stalan, tj. a2/a1 = a3/a2 = … = an/an–1 = q. Takav je npr. niz 1, 3, 9, 27… kojemu je količnik broj 3. Stalan broj q naziva se količnik geometrijskoga niza.

Citiranje:

geometrijski niz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/geometrijski-niz>.