struka(e): matematika

logaritamska funkcija (znak loga x), funkcija realne varijable x oblika y = loga x (logaritam od x po bazi a), tj. inverzna funkcija eksponencijalne funkcije: logax = y ⇔ ay = x. Postoji samo za pozitivne vrijednosti (x > 0).

Prirodna logaritamska funkcija (znak ln x) logaritamska je funkcija kojoj je baza Eulerov broj, inverzna je prirodnoj eksponencijalnoj funkciji ex.

Svojstva logaritamske funkcije:

funkcija y = loga x je bijekcija;

loga xy = loga x + loga y;

loga (xy) = loga x – loga y;

loga (xn) = n loga x;

loga n x  = 1/n loga x.

Grafički prikaz logaritamske funkcije u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu je logaritamska krivulja.

Citiranje:

logaritamska funkcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/logaritamska-funkcija>.