struka(e): matematika

aritmetički niz (aritmetička progresija), niz članova (najčešće brojeva) a1a2a3 … an–1an svrstanih tako da je razlika (diferencija) između svakoga člana i njemu prethodnoga stalna. Npr. 1, 3, 5, 7, …, ili 9, 5, 1, –3, …. U prvom nizu razlika aritmetičkoga niza je 2, a u drugome –4. Svaki (n-ti) član aritmetičkoga niza može se izračunati iz poznatoga jednog člana (npr. prvog a1) i razlike aritmetičkoga niza: d = ak – ak–1, tako da je: an = a1 + (n – 1) d. Ako je razlika aritmetičkoga niza veća od nule (d > 0), niz je uzlazan, a ako je manja od nule (d < 0), niz je silazan.

Citiranje:

aritmetički niz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/aritmeticki-niz>.