struka(e): fizika

suprafluid (supra- + fluid), fluid koji se giba bez viskoznosti. Suprafluide čine izotopi helija na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli, elektroni u supravodiču, tvar neutronske zvijezde i dr. Primjerice, izotop helija 4He, sa spinom 0, je bozon, podvrgava se Bose-Einsteinovoj statististici, ukapljuje se na temperaturi 4,2 K i prelazi u suprafluidno stanje na temperaturi 2,17 K, a izotop ³He, sa spinom 1/2, podvrgava se Fermi-Diracovoj statististici, ukapljuje se na temperaturi 3,19 K, postaje suprafluidan na temperaturi 2,6 mK i ima dva različita suprafluidna stanja. Suprafluide proučava kriofizika. (→ bose-einsteinova kondenzacija; suprafluidnost; supravodljivost)

Citiranje:

suprafluid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/suprafluid>.