struka(e): fizika

viskoznost (prema kasnolat. viscosus: ljepljiv), unutarnje trenje pri strujanju fluida (tekućine ili plina) zbog različite brzine gibanja njegovih slojeva. Viskoznost uzrokuju međumolekulske kohezijske sile u fluidu i adhezijske sile između fluida i krutoga tijela kroz koje se ili oko kojeg se strujanje odvija. Slojevi fluida uz stijenke posude (cijevi, korita rijeke itd.) usporavaju brže slojeve.

Viskoznost koja djeluje na površinu ploštine S između dvaju slojeva fluida razmjerna je gradijentu relativne brzine v, tj. brzini kojom se relativna brzina gibanja mijenja od sloja do sloja (dy):

F = ηS (dv/dy),

gdje je koeficijent η dinamička viskoznost.

Otpor gibanju čvrstih tijela kroz fluid ovisi o dimenzijama i obliku tijela, brzini gibanja, dinamičkoj viskoznosti i gustoći fluida. Za glatku kuglu polumjera r koja se malom brzinom v giba u fluidu dinamičke viskoznosti η, ili taj fluid laminarno struji oko nje, otpor je: F = 6πηvr (Stokesov zakon). (→ stokes, george gabriel)

Dinamička viskoznost (znak η) je fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo fluida da se opire različitim brzinama strujanja, tj. unutarnje trenje među slojevima fluida. Mjerna jedinica dinamičke viskoznosti je paskalsekunda (Pas). Pokretljiviji fluidi imaju manju dinamičku viskoznost: dinamička viskoznost glicerina na sobnoj temperaturi iznosi 1,4 Pas, vode 0,001 Pas, a zraka 17 × 10–6 Pas. Dinamička viskoznost različitih stakala, smole i sl. veoma je velika, u pravilu veća od 109 Pas. Dinamička viskoznost tekućina smanjuje se povećanjem temperature, jer termičko gibanje smanjuje privlačne međumolekulske sile, a dinamička viskoznost plinova povećava se s povećanjem temperature jer temperaturom povećana difuzija uzrokuje izjednačavanje brzina susjednih slojeva, što je ekvivalentno sili trenja među slojevima. Dinamička viskoznost motornih ulja vrlo malo ovisi o temperaturi.

Kinematička viskoznost (znak ν) je fizikalna veličina koja je omjer dinamičke viskoznosti η i gustoće fluida ρ, dakle: v = η/ρ. Mjerna jedinica kinematičke viskoznosti je kvadratni metar po sekundi (m²/s).

Citiranje:

viskoznost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/viskoznost>.