struka(e): fizika

lepton (prema grč. λεπτός: sitan), subatomska čestica koja ne podliježe jakom međudjelovanju i ima spin 1/2. Šest poznatih leptona svrstano je u tri naraštaja (obitelji) leptona: elektronski (e, νe), mionski (μ, νμ) i tauonski leptoni (τ, ντ). Za svaki od njih postoji antilepton, primjerice, pozitron kao antičestica elektrona. Elektron, mion i tauon imaju električni naboj i među njima se pojavljuje elektromagnetsko međudjelovanje a neutrini su električki neutralni i elektromagnetski ne međudjeluju. Svi leptoni međudjeluju gravitacijskim i slabim međudjelovanjem.

Do nedavno se mislilo da leptonski naraštaji ne komuniciraju, što znači da bi zasebno bili očuvani leptonski brojevi, tj. ukupan broj leptona, Le, Lμ, Lτ. Otkrićem spontanog prelaska neutrina iz jedne vrste u drugu (→ koshiba masatoshi) došlo se do spoznaje o postojanju neutrinskih masa, a time i do prvih naznaka postojanja nove fizike, izvan standardnoga modela čestica. (→ fizika elementarnih čestica; temeljne čestice)

Podjela leptona

lepton znak električni naboj Q/e masa m (MeV/)
elektronski neutrino νe 0 ~ 0,000 001
elektron e –1 ~ 0,510 999
mionski neutrino νμ 0 ~ 0,000 001
mion μ –1 ~ 105,568 367
tauonski neutrino ντ 0 ~ 0,000 001
tauon τ –1 ~ 1776,82
Citiranje:

lepton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/36121>.