struka(e): fizika

jako međudjelovanje, temeljno međudjelovanje kvarkova i gluona koje drži na okupu kvarkove u nukleonu i »preostala« (rezidualna) jaka sila, prenošena mezonima, koja drži na okupu nukleone u atomskoj jezgri (→ fizika elementarnih čestica). Naime, temeljne sile podvrgnute su tzv. baždarnomu načelu, tj. određene su lokalnom simetrijom. Gluoni su baždarni bozoni kvantne kromodinamike. Tri naboja, nazvana bojom, izvor su za osam gluona. Budući da i sami gluoni imaju naboj boje, to upućuje na njihovu samointerakciju, koja kvantnu kromodinamiku čini kompleksnijom od elektrodinamike (elektromagnetska sila ne djeluje na fotone i fotoni ne djeluju međusobno). Svojstvo asimptotske slobode, tj. smanjivanje jakosti međudjelovanja na malim udaljenostima prema nuli omogućuje primjenu računa smetnje kao u elektrodinamici.

Citiranje:

jako međudjelovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/jako-medjudjelovanje>.