Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

Boetije, Anicije Manlije Torkvat Severin

Boetije, Anicije Manlije Torkvat Severin (latinski Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius), rimski ...

Bog

Bog (grč. ϑεός, theós, lat. Deus, sanskrt. bhagas, semitski El, Elohim, hebr. Jahve, arap. Allah), sveto, ...

Bokshi, Besim

Bokshi [bo'kši], Besim, albanski pjesnik (Đakovica, 12. XI. 1931 – Đakovica, 16. VIII. 2014). Bio je ...

Bonfante, Giuliano

Bonfante [~fa'~], Giuliano, talijanski lingvist (Milano, 6. VIII. 1904 – Rim, 7. IX. 2005). Predavao ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Bošnjak, Branimir

Bošnjak, Branimir, hrvatski književnik (Vrbica kraj Osijeka, 9. XI. 1943 – Zagreb, 18. XI. 2016). Diplomirao ...

Bourdieu, Pierre

Bourdieu [buʀdjø:'], Pierre, francuski sociolog (Denguin, 1. VIII. 1930 – Pariz, 23. I. 2002). Profesor ...

Boyle, Robert

Boyle [b61531il], Robert, irski kemičar, fizičar i izumitelj (Lismore, Irska, 25. I. 1627 – London, 30. XII. 1691). ...

Březovský, Bohuslav

Březovský [bře'zovski:], Bohuslav, češki književnik (Rohozná u Poličky, 25. XI. 1912 – Prag, 24. VI. 1976). ...

broj

broj. 1. U matematici, osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|