Upit Elementi, pronađeno natuknica: 660

Charpentier, Marc Antoine

Charpentier [šaʀp8118tjẹ'], Marc Antoine, francuski skladatelj (Pariz, ? 1643 – Pariz, 24. II. 1704). Učio ...

Chichén Itzá

Chichén Itzá [čiče’n ica’], ruševine indijanskoga grada na sjeveroistoku Yucatána u Meksiku. Grad su ...

cirokumulus

cirokumulus (cirus + kumulus), međunarodna kratica Cc, visoki bijeli oblak koji čine sitni odvojeni ...

comédie larmoyante

comédie larmoyante [kɔmedi' laʀmwaj8118:'t] (francuski: plačljiva komedija), vrsta dramskog djela, razvila ...

commedia erudita

commedia erudita [kɔm:ε'dia erudi:'ta] (talijanski: učena komedija), kazališna vrsta kojom humanistički ...

crkvena glazba

crkvena glazba, raznovrsni oblici glazbe koja prati kršćansko bogoslužje. Crkvena glazba ranoga kršćanstva ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

čip

čip (engl. chip: iver, režanj), tanka poluvodička pločica, ploštine najviše nekoliko četvornih milimetara, ...

Dalton, John

Dalton [dɔ:'ltən], John, engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar (Eaglesfield, 6. IX. 1766 – Manchester, ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|