Upit valovi, pronađeno natuknica: 137

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

atmosferski valovi

atmosferski valovi, valna gibanja čestica zraka u atmosferi. Dijele se na longitudinalne, vertikalno-transverzalne ...

valovi, vodeni

valovi, vodeni →  more ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje elektromagnetskoga polja. Električki nabijena tijela proizvode u svom ...

gravitacijski valovi

gravitacijski valovi (gravitacijsko zračenje), poremećaj gravitacijskoga polja koji se širi brzinom ...

koherentni valovi

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog ...

mehanički valovi

mehanički valovi, valovi koji se šire prenošenjem poremećaja elastičnoga medija, tj. titranjem čestica ...

potresni valovi

potresni valovi (seizmički valovi), mehanički valovi nastali potresom koji se od hipocentra (izvora ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

ultra kratki valovi

ultra kratki valovi →  elektromagnetski valovi ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >