Upit spektroskopija, pronađeno natuknica: 18

spektroskopija

spektroskopija (spektar + -skopija), znanstvena djelatnost koja se bavi spektrima kao odrazom energijskih ...

Augerova elektronska spektroskopija

Augerova elektronska spektroskopija [ožẹ'ova] (po Pierreu Victoru Augeru), fizikalna metoda u kojoj ...

elektronska spektroskopija

elektronska spektroskopija, mjerenje elektronskoga spektra, tj. mjerenje raspodjele kinetičkih energija ...

laserska spektroskopija

laserska spektroskopija, spektroskopska tehnika u kojoj se kao izvor elektromagnetskoga zračenja koristi ...

molekularna spektroskopija

molekularna spektroskopija, spektroskopske tehnike kemijske analize i molekularne fizike koje se temelje ...

neutronska spektroskopija

neutronska spektroskopija, tehnika za proučavanje nuklearnih procesa u kojima se pojavljuju slobodni ...

Ramanova spektroskopija

Ramanova spektroskopija (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), tehnika ispitivanja energetskih stanja molekula ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

biofizika

biofizika (bio- + fizika), interdisciplinarna znanost XX. st. koja primjenom metode istraživanja i teorije ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

(1)  2