Upit kelvin, pronađeno natuknica: 17

kelvin

kelvin (po Williamu Thomsonu, Kelvinu of Largsa) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, ...

Kelvin of Largs

Kelvin of Largs →  thomson, william ...

Gray, Alasdair

Gray [grẹi], Alasdair, škotski književnik i slikar (Glasgow, 28. XII. 1934 – Glasgow, 29. XII. 2019). ...

K

K. 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede a deseto latinske, za glas /k/, silabičkoga imena ka. U glagoljici ...

koeficijent linearnog toplinskoga širenja

koeficijent linearnog toplinskoga širenja (toplinska rastezljivost) (znak αl), fizikalna veličina koja ...

koeficijent površinskog toplinskoga širenja

koeficijent površinskog toplinskoga širenja (znak αS), fizikalna veličina koja opisuje toplinsko širenje, ...

koeficijent volumnog toplinskoga širenja

koeficijent volumnog toplinskoga širenja (toplinska širivost) (znak αV), fizikalna veličina koja opisuje ...

Međunarodni sustav jedinica

Međunarodni sustav jedinica (znak SI, prema franc. Système international d’unités), sustav mjernih jedinica, ...

mjerne jedinice

mjerne jedinice, odabrane, dogovorene i objavljene poznate vrijednosti mjernih (fizikalnih) veličina ...

temperatura

temperatura (lat.: zagrijanost, toplina) (znak t, T, τ ili θ), jedna od osnovnih fizikalnih veličina ...

(1)  2