Upit energija, pronađeno natuknica: 369

Energija

Energija, najsnažnija raketa–nosač ikad konstruirana u bivšem SSSR-u, namijenjena lansiranju teških ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

energija vezanja

energija vezanja (znak Ev ili EB), energija potrebna da se cjelina, npr. kristal, molekula ili jezgra ...

aktivacijska energija

aktivacijska energija, najmanja energija koju molekula mora posjedovati kako bi mogla sudjelovati u ...

atomska energija

atomska energija →  nuklearna energija ...

električna energija

električna energija, energija koja se očituje kada se u električnom strujnom krugu energija elektromagnetskoga ...

eolna energija

eolna energija, energija vjetra, jedna od obnovljivih, čistih prirodnih energija; koristi se za pokretanje ...

Fermijeva energija

Fermijeva energija (znak EF), najveća energija koju može imati elektron u čvrstom tijelu pri temperaturi ...

geotermalna energija

geotermalna energija, toplinska energija koja se oslobađa iz Zemljine unutrašnjosti, najčešće s pomoću ...

Gibbsova energija

Gibbsova energija [gibz~] (Gibbsov potencijal, slobodna entalpija) (znak G) (po Josiahu Willardu Gibbsu), ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|