struka(e): metrologija

kalorija (prema lat. calor: toplina) (znak cal), zastarjela mjerna jedinica topline, vrijednosti 4,186 8 J (1 J = 0,238 8 cal). Do 1956. bila je određena toplinom potrebnom da se gram vode zagrije za 1 °C, od 14,5 do 15,5 °C. Kalorija i njezina decimalna jedinica kilokalorija (kcal = 4,186 8 kJ) rabile su se i za izražavanje energijske vrijednosti hrane. (→ džul)

Citiranje:

kalorija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/kalorija>.