TRAŽI DALJE:
STRUKE:

logaritmiranje

logaritmiranje, matematička operacija kojom se u odnosu na zadanu bazu a određuje logaritam nekoga broja x, dakle: y = logax. Kako bi logaritme učinio pristupačnim širemu krugu korisnika, John Napier sastavio je 1614. prve logaritamske tablice.

Citiranje:
logaritmiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=71097>.