struka(e): matematika
Napier, John
škotski matematičar
Rođen(a): Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550.
Umr(la)o: Merchiston Castle, 7. IV. 1617.

Napier [nẹi'piə] (Neper [nẹi'pə]), John, škotski matematičar (Merchiston Castle kraj Edinburgha, ? 1550Merchiston Castle, 7. IV. 1617). Jedan od tvoraca logaritama i logaritamskoga računa, sastavljač prvih logaritamskih tablica Opis zadivljujuće tablice logaritama (Mirifici logarithmorum canonis descriptio, 1614) i posmrtno izdane upute o njihovu sastavljanju Izradba zadivljujuće tablice logaritama (Mirifici logarithmorum canonis constructio, 1619). Napier je uveo i naziv logaritam za te brojeve, koje je prvotno nazivao »umjetnim brojevima«. U Napierovim tablicama rabi se danas uobičajeni decimalni zapis brojeva, koji je predložio Simon Stevin, i one su najzaslužnije za njegovo brzo i opće prihvaćanje. Napier je uveo prirodne logaritme kojima je baza bio kasnije izračunati Eulerov broj. Primjena logaritama bila je iznimno korisna za računanje velikim brojevima npr. u astronomiji jer se s pomoću logaritama operacije množenja i dijeljenja mogu reducirati na zbrajanje i oduzimanje (log ab = log a + log b; log (a / b) = log a – log b), potenciranje na množenje (log an = n log a), korjenovanje na dijeljenje (log n a  = (1 / n) log a) i tako skratiti proces računanja. Po njem je nazvana mjerna jedinica neper i krater na Mjesecu (Neper).

Neperove analogije su relacije između kutova i stranica sfernoga trokuta koje se u sfernoj trigonometriji rabe za njegovo rješavanje.

Citiranje:

Napier, John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/napier-john>.